Bröllops- och gåvotjänst

Gåvolistor för gästerna

Här hittar du brudparets eller jubilarens gåvolista. Du kan skriva ut listan eller beställa gåvorna direkt från vår bröllops-och gåvotjänst. Om brudparet har beställt transport, skickas gåvorna direkt till festplatsen.

Brudparets egna sidor

Här kan du registrera dig som kund hos bröllops-
tjänsten. Du kan kolla upp din gåvolista samt planera
din fest med hjälp av kalendern och gästlistan.

Jubilarens egna sidor

Festtjänsten betjänar även jubilaren. Du kan uppföra en gåvolista och på detta sätt önska dig specifika gåvor. Du kan planera din festdag med hjälp av kalendern och gästlistan.